Vedr. uopfordrede manuskripter til Frederikssund Vikingespil

Vikingespilsudvalget, der er ansvarlig for produktionen af det årlige vikingespil, er potentielt altid på udkig efter velegnede manuskripter.

For manuskripter, der tilsendes uopfordret, kvitteres altid for modtagelsen senest 14 dage efter, at manuskriptet er modtaget.

Frederikssund Vikingespil har en række krav, der skal være opfyldt, for at et manuskript kan komme i betragtning, disse kan rekvireres ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vikingespilsudvalget forbeholder sig ret til frit at vælge til og fra blandt de manuskripter, der er til rådighed, og gør opmærksom på, at udvalget arbejder meget langsigtet og ofte har planer flere år frem.

Udvælges et manuskript, vil det blive endeligt bearbejdet via dialog og sparring i et manuskriptudvalg nedsat af Vikingespilsudvalget, hvor forfatter og evt. instruktør også deltager.

English French German