Denne side opdateres i løbet af efterår 2021. Pga. coronasituationen har det ikke været muligt at gennemføre generalforsamling i foråret 2021.

Bestyrelsen består af i alt 11 personer: formand, næstformand, kasserer, seks andre medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen på generalforsamlingen, således at der hvert tredje år vælges:

  • formand og to bestyrelsesmedlemmer
  • næstformand og to bestyrelsesmedlemmer
  • kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

Endvidere vælges hvert år to suppleanter - begge for et år ad gangen. 

 

 camilla dupont formand  Jesper Olsen 2016  Ole Zester 2016
Camilla Dupont
Formand
Ansvarlig: Formidling, Helhedsplan
Jesper Olsen
Næstformand
Ansvarlig: Salg, Sponsorudvalg
Ole Zester
Kasserer
Ansvarlig: Økonomi
 Line Helth 2016  liselotte samsøe  Lene Helth Jensen 2016
Line Helth Jensen
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig: Lej en viking
Lise Lotte Samsøe
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig:
Vikingespillets produktion - teknisk
Lene Helth Larsen
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig: Vikingespillets produktion - scenisk
 Lis Sahlertz 2016  Nikki Jeffries bestyrelsen 2019ny  Mikkel Holst bestyrelsen 2019

Lis Sahlertz
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig: Interne anliggender

Nikki Jeffries
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig: PR

Mikkel Holst
Bestyrelsesmedlem

 Hanne Møller Nielsen bestyrelsen 2019ny  Henrik Ron Mathiasen bestyrelsen 2019a

Hanne Møller Nielsen
Suppleant
Henrik Ron Mathiasen
Suppleant